Box-Behnken deneysel tasarım metodunun boyalı sulardan kitosan koagülasyonu ile renk giderimine uygulanması


OKTAV AKDEMİR E.

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, 2021 (Peer-Reviewed Journal)