Girişimcilik ve Ekolojinin Bütünleşmesi Ekogirişimcilik


Creative Commons License

Aydın E., Çakar U.

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.50, no.581, pp.53-61, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 581
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, EconLit, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-61
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Girişimcilik faaliyetleri günden güne gelişmekte olan bir alandır. Bugünün dünyasında yaşanan ekolojik sorunlar,  ekolojiye yönelik yaklaşımların girişimcilik uygulamalarını etkilemesi sonucunu doğurmuştur. Ekoloji kavramı kitle iletişim araçları ve eğitim sayesinde yaygınlaşması bu etkiyi daha da güçlendirmektedir. Bu yüzden işletmeler kendi stratejilerine, kurumsal yapılarına ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik olarak ekolojik yaklaşımlar uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Yaşanan bu bütünleşme sürecinde ekoloji ile girişimcilik kavramları birleştirilerek ekogirişimcilik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde girişimcilik türleri ekolojik bir bakış açısı kazanırken  ekogirişimcilik de sosyal ekogirişimcilik ve ticari ekogirişimcilik olarak alt dallara ayrılmıştır. Bu çalışmada girişimcilikten ekogirişimciliğe geçişte yaşanan konjonktürel değişimlerden bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra kavramlar ekolojik boyutları ile ele alınarak ekogirişimcilik tipolojilerinden de bahsedilmiştir. Kavramsal tartışmalar ve işletmelerin uyguladığı pazarlama stratejileri açısından değerlendirilen ekogirişimciliğin epistemolojik geçerliliği değerlendirilmiştir. Yasa koyucu ve idarecilerin ekogirişimcilik faaliyetlerini düzenlenmesi ve bir sistemin kurulması için hukuki bir altyapı oluşturmalarının gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ekogirişimcilik, Girişimcilik, Ekoloji, Ekogirişimcilik Türleri
ABSTRACT
Entrepreneurial activity is a continuously growing field of business. Recent ecological problems have resulted in entrepreneurial activities being affected by ecological approaches. By means of mass media and education, ecology concept became widespread, and this development is increasing the effect of ecology. Because of this, businesses have to implement ecological approaches in their strategies, institutional structures and social responsibility activities. In this integration process, entreprenurship and ecology concepts have been combined and ecopreneurship concept has been created. This way entrepreneurship types have gained an ecological view and ecopreneurship has been classified in subfields such as social entrepreneurship and commercial entrepreneurship. This study is examining the conjunctural change in the transformation process from entrepreneurship and ecopreneurship. Also concepts have been examined according to their ecological dimensions and typologies of ecopreneurship has been given. Conceptual discussions and examination of marketing strategies have been used to evaluate the epistemeological validity of ecopreneurship. The need for developing legal structure by lawmakers and administrators is emphasized.
Keywords: Ecopreneurship, Entrepreneurship, Ecology, Ecopreneurship Types