Sendika Üyelik Durumu Açısından Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Kültürü ve Değer Sistemlerine İlişkin Algıları


Creative Commons License

Fırat N.

AMME IDARESI DERGISI, vol.42, no.4, pp.137-176, 2009 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 4
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: AMME IDARESI DERGISI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-176
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma; sendika üyelik durumu bakımından ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerin okul kültürüne ve değer sistemlerine ilişkin algılarının ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: Okul müdürlerinin OKÖ’nün 4 boyutundan yalnızca “Okul Çevre İlişkisi” boyutuna ilişkin algıları, sendikaya üyelik durumuna göre önemli farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin “Okul Kültürünün” bütün boyutlarına ve geneline ilişkin algıları, herhangi bir sendikaya üyelik durumuna göre farklılık göstermektedir. Okul müdürlerinin herhangi bir sendikaya üyelik durumu, değer boyutlarından yalnızca “Güç” ve “Geleneksellik” boyutlarında önemli farklılık yaratmaktadır. Öğretmenlerin 10 değer boyutundan yalnızca “Özyönelim”, “Geleneksellik”, “Uyma” ve “Güvenlik” boyutlarına ilişkin algıları, herhangi bir sendikaya üyelik durumuna göre önemli farklılık göstermektedir.

This paper aims to explore primary school principals' and teachers' perceptions of school culture and values systems. The results of the research are summarized below: Principals' perceptions vary merely in "School-Environment Relationship" dimension of the "School Culture Inventory". Teachers' perceptions of "school culture" do not vary in terms of union membership. Principals' membership to any union varies merely in "Power" and "Tradition" dimensions of value dimensions. Teachers' perceptions of "Self-direction", "Tradition", "Conformity" and "Security" vary in terms of union membership.