Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ile Aile Yapısı Arasındaki İlişki


SİYEZ D. M., UZ BAŞ A.

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.44, no.1, pp.37-43, 2006 (Scopus)