"Andız Yarımadası (Özbek, Urla, İzmir, Batı Türkiye) Mesozoyik Karbonatlarının Foraminifer içeriği ve Yarımada'nın Jeolojisine katkısı", Uluslarasarı Katılımlı 22. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Ankara, Ekim 2021, serbest bildiri, Bildiri özleri kitabı, 55-58, Uluslararası Hakemli organizasyon


İŞİNTEK İ.

22. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 28 October 2021, pp.55-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-58
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes