ENDÜSTRİ 4.0 İLE ŞEKİLLENEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DEĞER AKIŞ HARİTALAMA: SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ


BİLGİN SARI E.

Journal of Business in The Digital Age, vol.5, no.2, pp.76-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)