Modelling the Overall Equipment Efficiency Score with Logistic and Decision Tree Algorithms


Genç İ., Vupa Çilengiroğlu Ö.

the 4th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’21), Yalova, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.162-170

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.162-170
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Üretim yapan şirketler işlemlerini yönetmek ve iyileştirmek için makine & ekipman performanslarının belirlenmesine önem vermektedir. Toplam Ekipman Etkinliği (TEE), üretim yapan şirketlerin makine performanslarının incelenmesinde kullanılan, performans, kalite ve kullanılabilirlik ölçütlerini dikkate alan bir hesaplamadır. Toplam Ekipman Etkinliği puan olarak hesaplanmakta ve ona göre yorumlanmaktadır. Toplam Ekipman Etkinliği yöntemi pek çok farklı sektörde kullanılmaktadır. Son yıllarda bu yöntem tek başına değil başka istatiksel yöntemlerle de desteklenmektedir.

Bu çalışmada İzmir ilinde plastik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin 2018-2019 üretim verileri kullanılmıştır. Toplam Ekipman Etkinliği puanları kategorileştirilerek (sınıflayıcı ve sıralayıcı) bu puanın üzerinde etkili olduğu düşünülen değişkenlerin bulunması için Makine Öğrenimi Algoritmaları kullanılmıştır. Makine öğrenimi algoritmalarından regresyon (Lojistik) ve karar ağaçları (CART VE CHAID) algoritmaları kullanılarak kurulan modellerin yorumlaması farklı istatiksel ölçütlerle yapılmıştır.