Effects of Red Mud on Compressive Strength and Alkali-Silica Reaction Expansion of Mortar / Kırmızı Çamurun Harçların Basınç Dayanımı ve Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmesi Üzerindeki Etkisi


AYDIN S., YİĞİTER H., RAMYAR K.

Cement and Concrete World / Çimento ve Beton DÜnyası, vol.11, no.61, pp.61-67, 2006 (Peer-Reviewed Journal)