Mala Zarar Verme Suçunun Mağdurlarının Anlatılarından Suçun İşlendiği Mekânsal Özelliklerin Tespiti


Creative Commons License

ÇALIŞKAN A., POYRAZ T.

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.1092-1125, 2019 (Peer-Reviewed Journal)