TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, KAIZEN VE ENTEGRASYON SÜREÇLERİNİN BÜTÜNLEŞİK ANALİZİ


Akdağ H., Deveci Kocakoç İ.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.119-132, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüz dünyasında, işletmelerin kalite ve sürekli gelişim hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini ele almaktadır. Özellikle Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Kaizen ve Entegrasyon Süreçleri arasındaki derin ilişkiyi inceleyerek, bu üç kavramın işletmelerin sürekli gelişim ve kalite odaklı hedeflerine ulaşmada nasıl bir sinerji yarattığını ortaya koymaktadır. Çalışma, TKY’nin kaliteye odaklanma ve müşteri memnuniyetini artırma, Kaizen’in küçük adımlarla sürekli iyileştirme yapma ve Entegrasyon Süreçlerinin farklı işletme fonksiyonlarını uyumlu bir şekilde çalıştırarak işletmelerin verimliliğini artırma üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde analiz etmektedir. Ayrıca, pandemi sürecinin getirdiği değişikliklere de değinerek, teknoloji odaklı çalışma yöntemlerinin önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, TKY, Kaizen ve Entegrasyon kavramlarının etkili bir şekilde birleştirilmesinin, işletmelerin sürekli gelişim ve kalite yönetimi hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynadığını göstermektedir.