Covid-19 Salgınının Kamu Hizmetlerinin Dijitalleşmesi Sürecine Etkisi ve Sonuçları


Çaptuğ M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.1309-1327, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için bu hizmetlerin çağın gereklerine uygun olarak dijitalleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Covid-19 salgını süreci ise bu dijitalizasyonu zorunlu olarak hızlandırmıştır. Bu kapsamda mevcut dijital kamu hizmetlerinin kullanım yoğunluğu artmış ve kimi bazı yeni dijital kamu hizmetleri hayatımızda yer almaya başlamıştır. Bu hızlı dijital dönüşüm sürecinde devletlerin gereken teknik ve hukuki alt yapıyı vatandaşların mağduriyetine yol açmayacak şekilde oluşturması gerekmektedir. Kamu hizmetleri dijitalleştirilirken, temel kamu hizmeti ilkeleri gözetilmeli ve bu ilkelere aykırı olmayacak şekilde dijitalleşme yoluna gidilmelidir. Aksi durumlarda ise idarenin sorumluluğu kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.