Yoğun Bakımda Mediko-Legal Sorunlar


Arısoy Y., Cömert B.

Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım - Özel Konular, vol.6, no.1, pp.183-188, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde sıkça karşılaşılan medikolegal sorunlar; bildirim yükümlülüğü, kayıtların sağlıklı tutulması, yasal temsilcinin tıbben gerekli girişime onay vermemesi, yoğun bakım yatışı esnasında hukuki tasarruf ve vasi atanması, DNR (Do-not-resuscitate) emirleri ve nafile tedavi ilgili olanlardır. Bu derlemede sırasıyla bu konulara değinirken mevcut yatakların daha verimli ve adil kullanımına katkıda bulunacağı için DNR konusuna ayrı bir ağırlık verilmiştir.