KİMYASAL KORUYUCU GİYSİLERİN SEÇİMİ, TEMİZLENMESİ VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ


Creative Commons License

Sevindik D., Kutlu B.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.774-783, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Koruyucu giysilerin, çalışanı çalışma ortamındaki risklere karşı koruyabilmesi için çalışma ortamı, riskin türü ve kimyasal çeşitleri göz önüne alınarak performans özellikleri belirlenmektedir. Permeasyon parametreleri de koruyucu giysi seçiminde ve temizleme etkinliğinin belirlenmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanında, koruyucu iş giysilerinde kullanım ve temizleme-bakım işlemleri ile meydana gelen gözle görülmeyen kimyasal ve temizleme maddeleri birikmeleri ile deformasyon, giysileri çalışanı koruyamayacak hale getirebilmektedir. Bu makalede kimyasal koruyucu giysilerin performans özellikleri, seçimi ve temizleme koşullarının öneminin açıklanması amaçlanmaktadır. Bir iş yerinde kullanılacak giysinin seçimi ve temizlenmesinin etkilerinin değerlendirilmesi için incelenmesi gereken performans özellikleri açıklanmış ve ölçüm yöntemleri anlatılmıştır