Laparoskopik Transperitoneal 3 Port Pyeloplasti


Taşdemir M. D., Yılmaz S. H. B., Özer M. S., Gürses M., Sarıkaya A. E., Öcal A., ...More

6. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.39-42

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-42
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Üreteropelvik bileşke darlığı üreterin en sık görülen doğumsal anomalisi olup sirküler kas tabakasının gelişiminde bozulma gibi intrensek faktörlere, alt pol damarının veya renal arter ya da direkt aorttan çıkan aberran damarın ureteropelvik bileşke ya da proksimal üretere basısı sonucu üretere dıştan basısı gibi ekstrensek faktörler ya da ileri derece vezikoüretral reflülü hastalarda üreterin tortiyozae olup sekonder obstrüksiyona bağlı oluşabilir. Bu videomuzda alt pol arterine bağlı UP bileşke darlığı olan bir hastada transpertoneal üç port ile yapılan pyeloplasti deneyimimizi sunmayı amaçladır.

Hasta ve yöntem: 30 yaşında komorbiditesi olmayan kadın hasta tarafımıza aralıklı yan ağrısı olması üzerine başvurdu. hipertansiyon dışında komorbiditesi bulunmayan kadın hasta tarafımıza sağ yan ağrısı olması üzerine başvurdu. Yapılan görüntüleme tetkiklerinde hastanın sol toplayıcı yapılarında hidroüreteronefroz saptandı. Diüretikli renografisinde sol böbrek diferansiyel fonksiyonu %49 , ekskresyonunda azalma ve t1/2 süresi 33 dk olarak saptandı. Operasyon 3 adet port kullanılarak transperitoneal yaklaşımla yapıldı. Yapılan eksplorasyonda solda aberran arterin üretere bası yaptığı gözlendi. Hastaya dismembred pyeloplasti yapıldı.

Bulgular: Operasyon yaklaşık 130 dakika sürdü. Kan kaybı olmadı. Operasyon lojuna 24 fr toraks dren konuldu. Dren postoperatif 4. gün çekildi. Hasta postoperatif 4. Gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Sonuç: Üreteropelvik bilişke darlıklarında altın standart tedavi dismembred pyeloplastidir. Deneyimli merkezlerde yapılan pyeloplasti ve açık operasyonda başarı oranları benzer olmakla beraber deneyimli merkezler laparoskopi yardımlı pyeloplasti uygulanabilir bir yöntemdir.