Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life with Social Network Analysis


Diyadin Lenger A., Coşkun Beyan A.

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.21-27, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinin bir yıldır tüm dünyada süren etkisi hem işletmeleri hem de bireyleri fazlasıyla etkiledi. Pandemi sürecinde geçilen esnek çalışma sistemi, birçok meslek grubu mensubunun da çalışma hayatına etki etti. Bu çalışmanın amacı, esnek çalışma sisteminin hangi meslek gruplarını, nasıl etkilediğinin altını çizmek ve ortaya çıkan zorlukları belirlemeye çalışmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, Twitter üzerinden toplanan 3184 veri, sosyal ağ analiziyle değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, eğitim, sağlık gibi salgından en çok etkilenen meslek gruplarının, Twitter paylaşımlarının fazla olduğu görüldü. Bulgular: Genel olarak olumsuz yorumların yer aldığı verilere göre, sağlık çalışanlarının pandemiden etkilenen en önemli grup olduğu ve çalışanların kendi arasında görece kolaylıkla organize olduğu söylenebilmektedir. Yasa yapıcıların çalışma hayatı üzerine belirleyici olması sebebiyle, sosyal medya hareketlerinin yasa yapıcılara ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığı görüldü. Sonuç: Kişilerin özgür iradeleri ile yaşadıkları mağduriyetleri birbirleriyle paylaşıyor ve tartışıyor olmalarının göz ardı edilmemesi ve bu paylaşımların, ne kadar süreceği belli olmayan bir kaos ortamında, gelecek projeksiyonunda önemli bir veri kaynağı olarak kullanılabileceği düşünüldü.