Türk Hukuk Tarihinde Uluslararası Andlaşmaların Uluslararası Hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri


KARAKOÇ İ.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.199-253, 2004 (Peer-Reviewed Journal)