AKUT MİYELOBLASTİKLÖSEMİ OLĞUSUNDA FİLGRASTİM VE FUNGAL ENFEKSİYONA SEKONDER GELİŞEN HİDROPNÖMOTORAKS


KÖSE Ş., VATANSEVER S., BARIŞIK V., KARACAN S., UÇMAK M.

İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2005 (Peer-Reviewed Journal)