Fulmer Modelinin Belirleyicileri: Finansal Performans Açısından Bir Değerlendirme


Güler Özçalık S., Aytekin S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.17. UİK Özel Sayısı, pp.281-292, 2018 (Peer-Reviewed Journal)