SPİNAL TÜMÖRLER: SCHWANNOMA’ LARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ


Kaptan H., İlhan M. N., Kılıç C.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.20, no.2, pp.149-154, 2006 (Peer-Reviewed Journal)