Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler


Creative Commons License

Aydın E.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.55-62, 2008 (Peer-Reviewed Journal)