Ekonomik Kriz Sırasında İş Sözleşmesinin Esaslı Değişiklik Uygulamaları ile Ayakta Tutulması


ALP M.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 13. Yıl Toplantısı, no.İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)