Türkiye’de Enerji Fiyatlarının İhracat Arzına Etkisi: İmalat Sanayi İhracatı Zaman Serisi Bulguları


UTKULU U., DEMİR M. A., EKİNCİ R.

Turkish Studies (Economics, Finance, Politics), vol.14, no.2, pp.237-258, 2019 (Peer-Reviewed Journal)