Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Becerisinin Yeri


Avcı Akçalı A., Baş Ö.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.1-21, 2023 (Peer-Reviewed Journal)