OUT-OF-PLANE TESTS OF HISTORICAL STONE MASONRY WALLS AND THE DAMAGE STATES-DRIFT LIMITS RELATIONSHIP


Creative Commons License

Mısır İ. S., Kuran F., Yücel G., Aldemir Ö., Eser C. B., Topçu S., ...More

8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 15 October 2022, pp.192-197

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.192-197
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The preservation and safely transfer to future generations of historical masonry structures, which constitute an important part of cultural heritage, is crucial. Damage observations of historical masonry buildings after earthquakes revealed the weakness of these structures in the out-of-plane direction. It may be possible to assess the vulnerability of buildings with a displacement-based approach by using the out-of-plane drift-damage relationship for various wall types. In the presented study, the results of large-scale masonry tests completed in cooperation with Dokuz Eylul University Civil Engineering Department and The General Directorate of Foundations are shared. The wall specimens were designed and constructed as a combination of two and three leaves of dry and mortar jointed walls, taking into account the characteristics of a reference historical building. The damage states and the corresponding drift limits of U-shaped specimens, tested under out-ofplane quasi-static cyclic loads, were examined and suggested to the literature.

Kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan tarihi yığma yapıların korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması hayati değerdedir. Depremler sonrası tarihi yığma binalarda gerçekleştirilen hasar gözlemleri, bu yapıların düzlemdışı doğrultudaki zayıflığını ortaya koymaktadır. Çeşitli duvar türleri için düzlemdışı ötelenme-hasar ilişkisi kullanılarak binaların hasar görebilirliğinin şekil değiştirme esaslı bir yaklaşımla belirlenmesi mümkün olabilir. Sunulan çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle tamamlanan büyük ölçekli yığma duvar testlerinin sonuçları paylaşılmıştır. Duvar numuneleri, referans alınan bir tarihi yapının özellikleri göz önünde bulundurularak iki ve üç tabakalı kuru ve harç birleşimli olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Düzlemdışı yarı-statik çevrimsel yükler altında test edilen U şekilli numunelerin hasar durumları ve karşılık gelen ötelenme limitleri incelenmiş ve deneysel ötelenme oranları literatüre önerilmiştir.