The Effect of Emotional Content on Memory Characteristics: Emotional Valence, Emotional Intensity, and Individual Emotions


Boyacıoğlu Bal İ., Konukoğlu K., Ergiyen T.

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.Ek 1, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: Ek 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Psycinfo, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı anıların duygusal değeri ve duygusal yoğunluğu ile otobiyografik anıların fenomenolojik özellikleri arasındaki ilişkileri tekil duygular ve anı türleri bağlamında incelemektir. Bu çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 764 öğrenci (514 kadın, 250 erkek) katılmıştır.  Katılımcılardan bir erken çocukluk anısı, bir öztanımlayıcı anı veya bir romantik ilişki anısı hatırlamaları istenmiştir. Ardından hatırladıkları anıyı düşünerek Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği’ni ve tekil duyguların yoğunluğuna ilişkin ölçeği doldurmaları istenmiştir. Yapılan regresyon analizlerinde anıların duygusal yoğunluğunun anılardaki algısal detayları, anıların tekrar tekrar hatırlanmasını ve duygusal aşırılaştırmayı yordadığı bulunmuştur. Düzenleyici-aracı analizlerde, olumsuz benlik-saygısı duyguları haricinde tekil duygularla anı özellikleri arasında duygusal yoğunluk için anlamlı bir aracılık etkisi gözlemlenmiştir. Bu analizlerden sadece düşmanca duygular ve kaygı ilintili duygular ile anı özellikleri arasında duygusal yoğunluğun aracılığındaki ilişkide anı türlerinin düzenleyici etkisi tespit edilmiştir. Tekil duyguların yoğunluğu duygusal değerle daha güçlü ilişkiler gösterirken, anı özelliklerini asıl yordayan değişken anıların genel duygusal yoğunluğu olmuştur. Ancak olumsuz benlik-saygısı duygularının kendilerine özgü bir örüntüye sahip olduğu görülmüştür.