Lökosit Antijen Molekülleri Toplum Doku Tipi Sıklığı


Keskinoğlu A., Karakaya D., Öztürk E., Keskinoğlu P., Orman M. N., Köse T., ...More

23. Ulusal ve 6. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Ankara, Turkey, 26 October - 29 November 2022, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Lökosit antijen molekülleri (human leukocyte Antigen-HLA) en çeşitli ve polimorfik molekülerdendir. HLA molekülleri, kromozom 6’nın kısa kolunda bulunur, temel işlevi, yabancı cisimlerin tanınması ve immünojenisitedir. Yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre 3 sınıfa ayrılır, sınıf 1: HLA-A, -B, ve sınıf 2; HLA-DR, -DQ antijenleri önemlidir. Toplumlara göre HLA sıklıkları değişmektedir. HLA doku tipi sıklıkları, antropolojik olarak değerlendirmeler dışında hastalıklara yatkınlık ve organ naklindeki rolü de önemli araştırma konusudur. Ülkemizde hastalıklara yatkınlık ile ilgili sınırlı sayıda hasta popülasyonlarında HLA doku tipleri çalışılmıştır, ayrıca donörler üzerinden sağlıklı kişileri içeren HLA sıklıklarının da araştırıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda toplam “n” sayısı çok sınırlıdır. Bu çalışmada, ülkemizin her yerinden hasta ve yakınlarının başvurduğu bir üniversite hastanesi doku tipi laboratuvarında donörlerin HLA doku tipi sıklıkları değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak, ülkemizin batısında ve organ nakli çok fazla gerçekleştiren donör sayısı çok yüksek olan üniversite hastanesi doku tipi laboratuvarının 40 yıllık verisi taranmıştır. Bu verilerim çoğunluğuna elektronik ortamda düz metin şeklinde elde edilmiştir. Bu metin raporlar kod yazılarak HLA-A, B ve DR için ikişer lokus bilgisi ayrılmış ve veri tabanına ayrı 6 sütun olarak kaydedilmiştir. Her üç HLA doku tipi için allel frekansları belirlendi ve Hardy Weinderg eşitliğime (HWE) uyumları da test edildi. Bulgular: Doku tipi laboratuvar verilerinde toplam 17130 donörün HLA bilgisine ulaşıldı. HLA-A doku tipleri en sık A*02(%22), A*24 (%16,4), en sık HLA-B için B-35 (%17,4) ve HLA-DR için DRB1*11 (%22,6) ve DRB1-04 (%14) olarak saptandı. Sonuç: Yüksek sayıdaki donör HLA verilerinden A, B ve DR için allel sıklıkları toplum doku sıklığı olarak değerlendirilebilir. Göçler, epigenetik etkilenimler vb. sonuçlar nedeni ile çok polimormik olduğu bilinen HLA tipleri belirli aralarla rutin hizmet verilerinden sıklıklarının belirlenmesi bu doku tiplerinin önemli olduğu pek çok hastalık için gerekli olduğu düşünülmüştür. Teşekkür: Bu çalışma 318S166 nolu TÜBİTAK-SBAG projesi verilerinden gerçekleştirilmiştir.