Performance Comparison of Pre-trained Models for Speech-to-Text in Turkish: Whisper-Small and Wav2Vec2-XLS-R-300M


Creative Commons License

MERCAN Ö. B., Çepni S., Taşar D. E., Ozan Ş.

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, vol.16, no.2, pp.109-116, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the performances of the Whisper-Small and Wav2Vec2-XLS-R-300M models which are two pre-trained multilingual models for speech to text were examined for the Turkish language. Mozilla Common Voice version 11.0 which is prepared in Turkish language and is an open-source data set, was used in the study. The multilingual models, Whisper-Small and Wav2Vec2-XLS-R-300M were fine-tuned with this data set which contains a small amount of data. The speech to text performance of the two models was compared. WER values are calculated as 0.28 and 0.16 for the Wav2Vec2-XLS-R-300M and the Whisper-Small models respectively. In addition, the performances of the models were examined with the test data prepared with call center records that were not included in the training and validation dataset.
Bu çalışmada konuşmadan metne çeviri için önerilmiş ve çok sayıda dille ön eğitilmiş iki model olan Whisper-Small ve Wav2Vec2-XLS-R-300M modellerinin Türkçe dilinde konuşmadan metne çevirme başarıları incelenmiştir. Çalışmada açık kaynaklı bir veri kümesi olan Türkçe dilinde hazırlanmış Mozilla Common Voice 11.0 versiyonu kullanılmıştır. Az sayıda veri içeren bu veri kümesi ile çok dilli modeller olan Whisper-Small ve Wav2Vec2-XLS-R-300M ince ayar yapılmıştır. İki modelin konuşmadan metne çeviri başarımı değerlendirilmiş ve Wav2Vec2-XLS-R-300M modelinin 0,28 WER değeri Whisper-Small modelinin 0,16 WER değeri gösterdiği gözlemlenmiştir. Ek olarak modellerin başarısı eğitim ve doğrulama veri kümesinde bulunmayan çağrı merkezi kayıtlarıyla hazırlanmış sınama verisiyle incelenmiştir.