Kolon Adenokarsinomlarında Tümör Tomurcuklanması Derecelendirmesinde Gastrointestinal Sistem Patologları Arasında Uyumun Değerlendirilmesi


Erdoğan O., Ünlü M., Aysal Ağalar A., Ayhan S., Berker N., Bozkurtlar E., ...More

31. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 October 2022, pp.203-204

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-204
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Başlık:  Kolon adenokarsinomlarında tümör tomurcuklanması derecelendirmesinde gastrointestinal sistem patologları arasında uyumun değerlendirilmesi

Amaç: Dünya sağlık örgütünün TNM evreleme sistemi, kolorektal kanser hastalarının prognostik alt gruplara ayrılması için altın standart olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, aynı tümör evrelerinde sağ kalımdaki farklılıklar, ek prognostik biyobelirteçlere ihtiyaç olduğunu işaret etmektedir. Bu biyobelirteçlerden biri de tümör tomurcuklanmasıdır. Uluslararası Tümör Tomurcuklanması Konsensüs Konferansı'nın (ITBCC) tavsiyelerinin yayınlanmasından sonra tümör tomurcuklanması, Dünya Sağlık Örgütü TNM evreleme sistemine ek bir prognostik faktör olarak raporlama kılavuzlarına dahil edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kolorektal kanser hastalarının prediktif ve prognozunu etkileyen tomurcuklanma derecesinin gastrointestinal sistem alanında uzmanlaşmış patologlar arasındaki uyumluluğun değerlendirmektedir.

Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi Kliniği’nde kolorektal kanser nedeniyle kolon rezeksiyonu yapılan olgulara ait tümörü temsil eden 40 adet HE boyalı kesitler; digital sistem üzerinden Collage of American Patologist (CAP) standartlarına uygun olarak tümör tomurcuklanması derecelendirmesi açısından ?? merkezden toplam 17 patolog tarafından incelenmiş ve sonuçlar pearson korelasyon analizi ve kappa analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Pearson korelasyon analizinde korelasyon katsayısı 0,5’in üzerinde olanlar orta korelasyon, 0,8’in üzerinde olanlar ise yüksek korelasyon olarak kabul edilmiştir. Kappa analizinde 0,45’in üzeri uyumlu kabul edilmiştir. Pearson korelasyon analizinde 5 patolog 4 ve daha az, 7 patolog 5-9, 4 patolog ise 10 ve üzeri patologla orta derece korelasyon göstermiştir. 2 patolog ise 1’er kişiyle yüksek korelasyon göstermiştir. Kappa analizde ise 2 patolog 3 kişi, 1 patolog ise 6 kişi ile uyumlu görülmüştür. 8 patolog ise hiç kimse ile uyum göstermemiştir.

Sonuç:  Kolorektal kanserde  prediktif ve prognostik bir biyobelirteç olan tümör tomurcuklanması için önerilen güncel yöntem ile dijital ortamda yapılan değerlendirmede  gastrointestinal sistem patologlarımız arasında  uyumun düşük olduğu ve değerlendirmede  kişiler arası uyumu arttıracak yeni öneriler ve çalışmaların gerektiği sonucuna varılmıştır.