BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI PROPAGANDA İLLÜSTRASYONLARINDA TÜRK İMGESİ


Creative Commons License

Karaduman Ç. C.

III Uluslararası Bilimsel ve Metodolojik Konferans "ORYANTALİZM. GERÇEKLİK VE UMUTLAR " / ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ", Kharkiv, Ukraine, 11 March 2022, pp.150-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kharkiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.150-152
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Birinci dünya savaşı sırasında propaganda önemli bir araç hâline gelmiş ve insanların düşüncelerini ve inançlarını manipüle etmek amacıyla sıkça kullanılmıştır. Propaganda amacıyla kullanılan birçok farklı ortam ile karşılaşılmaktadır. Birinci dünya savaşı sırasında kitap, gazete, dergi, afiş, broşür, resim, kartpostal, fotoğraf, müzik ve filmler ve hatta seramik ve cam objeler gibi birçok ortam propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Savaş sırasında en yaygın kullanılan propaganda ortamlarının kartpostallar ve mizah dergileri olduğu söylenebilir. Kartpostallar ucuz üretim ve gönderim maliyetleri ile sıkça tercih edilen iletişim aracı görevi görmüşlerdir. Kısa yazılı iletişim için oldukça çok kullanılmışlar, bu nedenle propaganda görselleri ile üretilmişlerdir. Mizah dergileri ise savaş ortamında askerleri cesaretlendirmek için kurgulanan propaganda illüstrasyonları ile yayımlanmış olduğu görülmektedir. Savaş öncesi hükümeti eleştiren dergiler, savaş dönemi propaganda yapan mecralar hâlini almışlardır. Karikatüristler propaganda ajansı olarak görev yapar hale gelmişlerdir. Geleneksel rolleri eğlendirmek, kurumlar hakkında eleştiri yapmak, insanların belli konularda gözlerini açmak, doğruyu göstermek iken, savaş döneminde rolleri kökten değişmiştir.