The Innovative Concept and Silhouettes that Modern Japanese Fashion Designers Created in Western Fashiondaş Japon Moda Tasarımcılarının Batı Modasında Yaratığı Yenilikçi Kavram ve Siluetler


Creative Commons License

Demir Parlak S.

Art&Design-2021, Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.1672-1687

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1672-1687
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Societies and people that direct fashion with their cultural heritages and modern interpretations have had a significant place in fashion history in every period. Cultural streams have a big influence on fashion world that is formed with synthesis of various factors such as social and political facts, immigrations, economy and advancing technology. In this study, the distinctive clothing style, life style and design insight of the Japanese culture were researched and, by analysing their collections it was aimed to determine the concepts and silhouettes that the Japanese designers have brought in the fashion world.  There has been a period of cultural change in fashion especially with the rapid boom of Japanese fashion designers that are defined as innovative on Paris podiums and each of these designers became an icon in fashion history. The introduction of the Japanese design into the modern fashion world began with Hanae Mori, continued with Kenzo Takada and gained momentum with Issey Miyake from the second generation and Yohji Yamamato and Rei Kawakubo from the third generation. Miyake Yamamato and Kawakubo, who set the stage for the development of a post-modern interpretation in fashion, went down in history as the designers that led to the development of a fashion icon known as the Japanese avant-garde. With their anti-aesthetic and asymmetrical designs, the Japanese designers that led to existential questionings about what the clothing means pioneered the change of the old terminology. Bringing a new approach to the Western fashion insight and clothing habits that is based on body ideals, the Japanese designers presented a quite impressive alternative with their fabric technologies and plain styles.

Kültürel mirasları ve çağdaş yorumlarıyla modaya yön veren toplumlar ve kişiler moda tarihinde her dönem önemli bir yere sahip olmuşlardır. Sosyal ve siyasi olaylar, göçler, ekonomi ve gelişen teknoloji gibi pek çok faktörün senteziyle şekillenen moda dünyasında kültürel aktarımların etkisi oldukça büyüktür. Bu çalışmada, Japon kültürünün kendine özgü giyim stili, yaşam tarzı ve tasarım anlayışı araştırılmış, Japon tasarımcılarının koleksiyon analizleri yapılarak moda dünyasına kazandırdıkları kavram ve siluetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Günümüzde özellikle yenilikçi olarak tanımlanan Japon moda tasarımcılarının Paris podyumlarında hızlı yükselişleriyle modada kültürel bir değişim dönemi yaşanmış ve bu tasarımcılar moda tarihi içinde birer ikon haline gelmişlerdir. Japon tasarımının çağdaş moda dünyasına adım atışı Hanae Mori ile başlamış, Kenzo Takada ile devam etmiş, ikinci nesilden Issey Miyake, üçüncü nesilden Yohji Yamamoto ve Rei Kawakubo ile ivme kazanmıştır. Modada postmodern bir yorumunun gelişmesine zemin hazırlayan Miyake, Yamamoto ve Kawakubo, Japon avangardı olarak tanımlanan yeni bir moda ekolünün oluşmasında da etken olan tasarımcılar olarak tarihte yerlerini almışlardır. Anti-estetik ve asimetrik tasarımlarıyla, giysinin ne ifade ettiğine yönelik varoluş sorgulamalarının yapılmasına neden olan Japon tasarımcılar eski terminolojilerin değişmesine öncülük etmişlerdir. Batı’nın vücut ideallerine dayanan moda anlayışına ve giyim alışkanlıklarına yeni bir yaklaşım getiren Japon tasarımcılar kumaş teknolojileri ve yalın stilleri ile oldukça etkileyici bir alternatif sunmuşlardır.