STEAM bütünleşik öğrenme modelinin çerçevesi ve yetenek gelişimi için önemi


Tezeren B. M., Balım S., Yürümezoğlu K.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.857-868, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

21. yüzyıl, beceri ve yeteneklerin değerli olduğu bir yüzyıldır. Dijital teknoloji ile çevrelendiğimiz bu modern dünyada, bu hızlı değişim aşamalarında insanlık olarak başarılı olmak istiyorsak, öğrencilere, gerçek dünya problemlerini çözme, çok yönlü düşünme ve iş birliği yapabilme becerilerini kazandırmamız gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, STEAM Bütünleşik Öğrenme Modelinin çerçevesinin çizilmesi, güncel öğretim uygulamalarındaki yeri ve yetenek gelişimi için öneminin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, STEAM bütünleşik öğrenme modelinin kullanıldığı, Sanat (A) unsurunun, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına entegre edildiği veya bütünleştirildiği güncel ve somut öğrenim çıktıları olan çalışmalar derlenmiştir. Bu derlemenin ışığında ortaya konulan sonuçlarda; STEAM Bütünleşik Öğrenme Modelinin, disiplinlerarası kavram yapılanmasından hareketle, farklı disiplinlerin entegrasyonunda bütünleşik beceri ve dolayısıyla yetenek gelişimini desteklediği ve çok yönlü zihinsel bağlantılarla; bireyleri problem çözmede ve ürün tasarlamada daha yaratıcı kıldığı ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda, STEAM Bütünleşik Öğrenme Modelinin, daha çok araştırmaya konu olması, şu ana kadar elde edilen araştırma sonuçlarından yola çıkarak, bütünleşik beceri ve yetenek gelişimi temelli güncel öğretim uygulamalarında yerinde ve anlamlı olarak kullanılması önerilmektedir.