Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi


Kaval A., Siyez D. M.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.13, no.1, pp.216-232, 2022 (Peer-Reviewed Journal)