Party Change in the Post-Secular Age: The Case of Republican People’s Party in Turkey


Özdikmenli Çelikoğlu İ.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.100. Yıl Özel Sayısı, pp.107-125, 2023 (Peer-Reviewed Journal)