Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarındaki arteryel çalma sendromunda gastroduodenal arter ligasyonu, “duct-to-duct” safra anastomozlarında komplikasyonlara yol açar mı?


ÖZBİLGİN M., ÜNEK T., AĞALAR C., EGELİ T., DERİCİ Z. S., ALTAY C., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.131-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)