Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi


DEMİR Y.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.54-69, 2020 (Peer-Reviewed Journal)