The Crime of Preventing The Collection of Public Claims Within The Scope of AATUHK No. 6183 Art. 110


SÜMER S. Y.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.283-336, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-336
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The state carries out public services, by means of a number of financial obligations that are regulated under legislative acts. Public claims arise from these financial obligations. Unlike the collection of private claims, the collection of public claims can be collected from citizens on by using public power. In order to ensure the collection of public claims can be carried out in a healthy way and that the public claims are not compromised, the legislator has organized a number of preventive measures under AATUHK. While the collection procedure of public receivables is regulated in AATUHK; collection procedure of private receivables is regulated under İİK. In addition to these measures, it has sometimes included some criminal regulations as additional assurance. The type of crime that is the focus of our study is the “Crime of Preventing Collection of Amme Receivables”, which is one of the regulations contained in the AATUHK for this purpose. The study aims to address the problems experienced in criminal legislation and practice by considering the type of crime in the light of the general theory of crime. In addition, when appropriate, a comparison will be made with the "Crime of Reducing Assets with the Intention of Harming the Creditor"in the İİK, which regulates the rules regarding the collection of private claims. Thus, the collection of public claims and private claims will also be compared.
Devlet kamu hizmetlerini kanuni düzenlemeler vasıtasıyla getirdiği birtakım mali yükümlülüklerle karşılar ve sürdürür. Amme alacağı da bu mali yükümlülüklerden doğmaktadır. Amme alacakları, özel alacakların tahsilinden farklı olarak kamu gücüne dayanarak cebren tahsil edilebilmektedir. Amme alacaklarının tahsil usulü Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) düzenlenmiş iken; özel alacakların ne şekilde tahsil edileceği İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) düzenlenmiştir. Kamu alacağını tahsil sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve kamu alacağının tehlikeye düşmemesi adına kanun koyucu AATUHK’da birtakım önleyici tedbirler düzenlemiştir. Bu tedbirlere ek olarak bazen ek güvence niteliğinde suç tipi düzenlemelerine de yer verilmiştir. Çalışmamızın konusunu bu maksat ile AATUHK’da yer verilen düzenlemelerden olan “Amme Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu” oluşturmaktadır. Çalışma suç tipini suç genel teorisi ışığında ele alarak suç düzenlemesinde ve uygulamada yaşanan sorunlara değinmeyi hedeflemektedir. Ayrıca yeri geldikçe özel alacakların tahsiline ilişkin kuralları düzenleyen İİK’da yer alan “Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçu”ile karşılaştırma yapılacaktır. Böylece kamu alacakları ile özel alacakların tahsil mekanizmaları da karşılaştırılmış olacaktır.