Bir aile sağlığı merkezine başvuran hipertansiyon hastalarının ilaç tedavisine bağlılık uyum öz etkililik düzeyleri


KARADAĞ E., AKKUŞ Y., KARATAY G.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergis, 2012 (Peer-Reviewed Journal)