Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi tekniklerin karşılaştırılması


PAYTONCU Ş., SAYLAM Z., KIR M., KUMTEPE S., ÜNAL N., METİN S. K., ...More

5. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERAAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 18 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes