Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

KAYA Z., İKİZ F. E., ASICI E.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.662-674, 2017 (Peer-Reviewed Journal)