Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Getirilen Eleştiriler


TÜKENMEZ N. M.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 1996 (Peer-Reviewed Journal)