BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI VE DİSİPLİNLERÖTESİ ÇALIŞMA FELSEFESİ: FIRTINALAR İÇİN BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Karaman Z. T. (Editor), Çakır Ö. (Editor)

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI VE DİSİPLİNLERÖTESİ ÇALIŞMA FELSEFESİ: FIRTINALAR İÇİN BİR YAKLAŞIM

                                                      Dokuz Eylül Üniversitesi:    Proje no: 2020 KB. MLT.010

 

Elinizde tuttuğunuz araştırmamız, zahmetli bir alan ve literatür çalışması ürünü olup, 2019 yılı sonlarında, fırtına afetinin, kamu kurum ve kuruluşlarının gündeminde henüz  “stratejik önemseme” yönüyle yer almadığı ve stratejik dokümanlara girmediği bir dönemde başlatılmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanmıştır. Disiplinlerarası ve disiplinler ötesi iddiasını taşıyan bu araştırmamızın hedefi, fırtınanın bir afet olgusu haline gelebileceği ve geldiği gerçekliğini gerek meteorolojik veriler, gerekse geçmişte yaşanan, günümüzde de giderek artan vaka analizleri bütünlüğünde değerlendirmektir. Bu hedef gerçekleştirilmiş ve eylem planları oluşturmuş ise de;  hâlihazırda ülkemizin resmi dokümanlarında “diğer” içinde yer verilen “fırtınalar ve şiddetli rüzgârlar”  ile diğer afetler ilişkisini bütünleşik kurabilme bilgisinin kullanılabilmesi hususu önemini korumaktadır. Risk analizleri kapsamında gerekli kamu politikaları oluşturmayı kolaylaştırmak için bilginin yazılı ve basılı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmanın verilerinin oluşturulmasında katkı veren kurum ve kuruluşlara ile dostlarımıza; Yine, her zamanki gibi çalışmalarımızın basılı hale getirilmesinde biz araştırmacılara destek veren Siyasal Kitapevi Yönetimi ve Ekibine, yazarlar olarak teşekkür ederiz.   

 

İNSAFLI RÜZGÂRLAR VE LEHİNİZE AKINTILAR DİLERİZ, İYİ VE AÇIK

YOLCULUKLAR