Türkiye'de Faiz Politikası ve Toplam Talep İlişkisi


Acar Balaylar N., Abuk Duygulu A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, no.1, pp.275-298, 2011 (Peer-Reviewed Journal)