Olağanüstü Dönemlerde İktisadi Politikalarda Paradigma Değişimi: Küresel Krizler ve Salgınlar Üzerine Bir Değerlendirme (ABD Örneği)


Özayrancı Y. E., Şimşek H. A.

International Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.10, no.96, pp.1322-1337, 2023 (Peer-Reviewed Journal)