MİTRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON İLE YAPILAN MODİFİYE MAZE PROSEDÜRÜNDE PREOPERATİF AMİODARON KULLANIMININ ETKİLERİ: ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLAR


Bayrak S., Yetkin U., Gürbüz A.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,, vol.17, no.2, pp.103-111, 2013 (Peer-Reviewed Journal)