A BIBLIOGRAPHIC STUDY OF THE LITERATURE IN SPIRITUAL COUNSELING AND GUIDENCE IN TURKEY


Yenen İ.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.46, pp.157-220, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study includes bibliographic information of the completed and ongoing academic studies on Spiritual Counseling and Guidance in Turkey. The purpose of this article is to present the academic literature being composed or already composed in Turkey between 1963-2017. This article also seeks to encourage interested researchers to benefit from this literature in the field. The relevant databases and bibliographies have been scanned to attain the literature. Metodologically all studies are respectively classified as doctoral theses, master theses, articles, papers and books. In addition, the works are listed alphabetically under their headings.
Bu çalışmada Türkiye'de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik üzerine yapılan çalışmaların bibliyografik bilgileri yer almaktadır. Bu makale, 1963-2017 yılları arasında Türkiye'de yapılmış ve yapılmakta olan akademik çalışmaları sunmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanında yapılan çalışmalar hakkında araştırmacılara katalog bilgisi vermektir. Makalede yöntem olarak tüm çalışmalar sırasıyla doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, makaleler, tebliğler ve kitaplar şeklinde tasnif edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmalar, kendi başlıkları altında alfabetik olarak sıralanmıştır.