Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri


ÇOLAK ORAY N., BALCI B., ÖZLEM E. N., ÖZACAR E., ABALI L., İBİŞ A., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.37-73, 2013 (Peer-Reviewed Journal)