New Developments Brought by Surrealistic Approaches in Common Garment Aesthetic Standards


Creative Commons License

Demir Parlak S.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2014, vol.2, pp.262-265

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.262-265
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Appeared in fashion in 1930s, Surrealism introduced a revolution that pushes the limits and completely features new silhouettes by eliminating all old fashion definitions. Enable the cohesion of daily realities and modernist art, Surrealistic approaches attribute new figurative meanings to fashion images.  Based on this approaches, fashion designers attributed art function to dressing concept by combining the aesthetic development of dressing and art.

In this research, looking from the perspective of casual dressing style and Surrealistic approach to its constriction, the change in the common garment aesthetic standards provided by the approach was studied.

The main objective of this study is to discover and analyze new creation searches and methods that have directed the garment fashion in recent years. Literature search about the art movements leading the garment fashion in terms of fashion and art relation were conducted and collections of haute couture and designers’ brands that were affected by the surrealism the most were scanned. 

Consequently, it’s been determined that in accordance with surrealistic approach, the fashion designers use different materials, develop new techniques and treat a specific concept in their works. It was ascertain that the designers alter the characteristic styles of their products by discussing the concepts from different viewpoints.

 

1930’lu yıllarda moda alanında sahne alan gerçeküstücülük, bütün eski moda tanımlamalarını yok ederek, sınırları zorlayan ve tamamen yeni siluetleri ön plana çıkaran bir devrim yaratmıştır. Günlük gerçekliklerle yenilikçi sanatın birleşmesine olanak sağlayan Gerçeküstücü yaklaşımlar modanın imgelerine yeni mecaz anlamlar yüklemiştir. Bu yaklaşımdan yola çıkan moda tasarımcıları, giyinmenin estetik gelişimini sanat ile birleştirerek, giyinme olgusuna sanatın işlevini yüklemişlerdir.

Yapılan bu çalışmada, alışılmış giyim tarzı ve konstrüksiyonuna gerçeküstücü yaklaşım açısından bakılarak, akımın genel giysi estetik normlarında sağladığı değişim irdelenmiştir. Bu çalışmanın esas amacı son yıllarda giyim modasına yön veren, yeni yaratma arayışlarını ve yöntemlerini keşfetmek ve analiz etmektir. Moda ve sanat ilişkisi çerçevesinde giyim modasını yönlendiren sanat akımları ile ilgili kaynak araştırması yapılmış, Gerçeküstücülükten en çok etkilenen Hautue Couture ve tasarımcı markalarının koleksiyonları taranmıştır.

Sonuç olarak moda tasarımcılarının gerçeküstücü yaklaşım doğrultusunda farklı malzemeler kullandığı, yeni yöntemler geliştirdiği ve çalışmalarında belirli konseptleri işledikleri görülmüştür. Tasarımcıların, konseptleri değişik açılardan ele alarak moda ürünlerinin karakteristik tarzlarını değiştirdikleri tespit edilmiştir.