Newborns: The Little Guests in Pediatric Emergency Department


Creative Commons License

Eser Ö., Boğa A., CALİSKAN S. G., nafile e., Cengiz M., Guven S.

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.489-495, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31832/smj.929829
  • Journal Name: Sakarya Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.489-495
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Objective The neonatal period is one of the most vulnerable periods of childhood. In our study, we aimed to evaluate the reasons for admission and follow-up characteristics of newborn babies admitted to the pediatric emergency department. Material and Methods Demographic and clinical characteristics of newborns applied to the pediatric emergency department of Istanbul Sancaktepe Training and Research Hospital between 01.09.2018 and 01.09.2019 were taken from the hospital database and analyzed retrospectively. Age, gender, reason for admission, time of admission and clinical course of the patients were evaluated. Results The number of patients admitted to the pediatric emergency department during the 12-month period was 209.030. Newborns (0-28 days old) constituted 1.54% (3224) of the admission, 46.96% (1,514) were girls, 53.04% (1,710) were boys. The most of the cases (63.94%, n=2062) were between 7 and 28 days old. Jaundice (n=1,193, 37%) was the most common reason for admission. The highest number (n=428, 13.28%) of admissions was in August, 89.61% (2,890) of the patients were followed up outpatient and 10.39% (334) of them were hospitalized. We did not have any mortality cases during follow-up. Conclusion In our study, it was observed that the majority of newborn admissions consisted of normal healthy newborn babies. We think that providing education to families before and after delivery can reduce unnecessary admissions to the emergency department and provide early admissions of babies with severe symptoms.
Amaç Yenidoğan dönemi çocukluk çağının en savunmasız dönemlerinden biridir. Çalışmamızda çocuk acil servisine getirilen yenidoğan bebeklerin başvuru nedenleri ile izlem özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler 01.09.2018-01.09.2019 tarihleri arasında İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine başvuran yenidoğanların demografik ve klinik bilgileri hastane veri tabanından alınarak geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru nedeni, başvuru zamanı ve klinik seyirleri değerlendirildi. Bulgular İncelenen 12 aylık süreçte çocuk acile başvuran hasta sayısı 209.030 idi. Yenidoğanlar (0-28 gün) başvuruların %1,54’ünü (3224) oluşturuyordu, %46,96’sı (1.514) kız, %53,04’ü (1.710) erkekti. Vakaların en sık başvuru yaşının %63,94 (2062) ile 7-28 günler arasında olduğu görüldü. Sarılık (n=1.193, %37) en sık başvuru nedeniydi. En fazla başvuru Ağustos ayında (n=428, %13,28) olduğu görüldü. Hastaların %89,61’i (2.890) ayaktan, %10,39’u (334) yatırılarak izlendi. Takip sırasında kaybedilen olgumuz olmadı. Sonuç Çalışmamızda, yenidoğan başvurularının büyük çoğunluğunu normal sağlıklı yenidoğan bebeklerin oluşturduğu görülmüştür. Ailelere doğum öncesi ve sonrası eğitim verilmesinin acil servise gereksiz başvuruları azaltabileceğini ve ciddi bulguları olan bebeklerin erken başvurularını sağlayabileceğini düşünüyoruz.