Şiddetli travmatik beyin hasarı ve kötü nörolojik kondisyonla taburculuk: elektrikli skuter kazası


Creative Commons License

Yakar M. N., Hancı V.

9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 9 - 10 October 2022, pp.400

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.400
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Birkaç yıl önce, Türkiye’nin ilk mikro-mobilite şirketi çok sayıda elektrikli skuter (e-skuter) içeren bir filo ile hizmet vermeye başladı. Bunun sonucunda, kısa mesafeli ulaşım için e-skuter kullanımı hızla popüler hale geldi, dolayısıyla e-skuter ilişkili trafik kazaları da yaygınlaştı. Bununla birlikte, e-skuter ilişkili kazaların epidemiyolojisi, yaralanma şiddeti ve paterni halen belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca, e-skuter kullanımıyla ilgili düzenlemeler sınırlı verilere dayanmaktadır. Bu olgu sunumunda, bir eskuter kazası paylaşılmıştır. Komorbiditesi olmayan, 30 yaşında kadın hasta acil servise e-skuter kazası sonrasında getirildi. Başvuruda, hastanın Glasgow koma skoru (GKS) 5 olarak saptandı. Radyolojik görüntülemelerde, subdural hematom, serebral kontüzyon ve akciğer kontüzyonu tespit edildi. Hasta, subdural hematom drenajı ve dekompresyon cerrahisi amacıyla kraniyektomi operasyonuna alındı. Postoperatif dönemde, klinik ve laboratuvar ile desteklenen, değişken miktarlarda kan ve kan ürünü transfüzyonu gerektiren, travma ilişkili koagülopati saptandı. Laboratuvar bulguları ayrıca hastanın alkol ve kokain kullanımını da ortaya çıkardı. Postoperatif kontrol beyin tomografisinde, yeni gelişen epidural hematom belirlenmesi nedeniyle hasta yeniden opere edildi. Bu karmaşık tedavi süreci sonrasında, Glasgow koma skoru 8 hasta, trakeostomi ile ev tipi ventilatör desteği altında palyatif bakım merkezine taburcu edildi. Türkiye’deki e-skuter kullanımına ilişkin mevcut düzenlemelere göre, eskuter sürücülerinin kask kullanımı zorunlu değildir. Hız limiti 25 km/s olarak belirlenmiştir. Sürücülerin 15 yaşından büyük olmaları kullanım için yeterlidir. Bu olgu raporundaki bulgulara göre, e-skuter kullanımı esnasında kask takılmasının zorunlu olması ve hız limitinin azaltılması travmatik beyin hasarı riskini düşürebilir. Ek olarak e-skuter sürücüleri için 18 yaş sınırının getirilmesi ve toplumu bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesi e-skuter ilişkili kazaları azaltabilir.