UKRAYNA RUSYA SAVAŞININ TTK 5. VE 6.KİTAPLARI TEMELİNDE DENİZ SİGORTALARINA MUHTEMEL TEMASLARI


Kula Değirmenci N.

UKRAYNA RUSYA SAVAŞININ DENİZ SİGORTALARINA ETKİSİ KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 24 May 2023, vol.1, no.1, pp.59-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-71
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Uzun yıllar devam eden siyasi çatışmaların akabinde 24.02.2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı fiilen işgali ile başlayan dönem halihazırda devam etmekte, işgal neticesinde şekillenen “savaş” ortamı sadece iki devlet arasındaki ilişkilerin değil aynı zamanda tüm dünya devletlerinin sosyal ve ekonomik açıdan etkilendiği yeni bir dünya düzeni yaratmaktadır. Oluşan bu yeni dünya düzeninin, her iki ülkeyle coğrafik ve ticari anlamda yakınlığı bulunan ülkemizi ve ülkemiz deniz ticareti ile deniz sigorta hukuku uygulamalarını ne ölçüde etkilediğini tespit etmek ve bu tespit doğrultusunda gelecek uygulamaları şekillendirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada; enstitü klozları ile TTK 6. Kitap sigortaya ilişkin genel hükümler çerçevesinde uygulanagelen deniz sigortalarında “savaş klozu”nun teminat dahili ve harici konumu değerlendirilmek ve bu konumu TTK 5.Kitap hükümleri uyarınca donatan, kiracı ve taşıyan açısından çerçevesi çizilen sorumluluk hükümleri ile ilişkilendirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Ukrayna-Rusya Savaşı’nın hukuki boyutu tarafların ileri sürdüğü argümanlar özetlenmek suretiyle açıklanmış, emtia nakliyat, sorumluluk ve tekne makine sigortaları örnek Yargıtay kararları ışığında “savaş klozu”nu hariç tutan ve dahil eden sigorta poliçeleri açısından ayrı ayrı ve özellikle rücu mekanizması ışığında incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde “savaş klozu”nu teminat harici ve dahili tutan sigorta teminatlarının özellikle kendilerine sorumluluk atfedilebilecek deniz ticareti hukuku aktörleri açısından öngörülebilir sonuçları değerlendirilmiştir.